• exp

    ひとりあたり - [一人当たり]
    Để làm món ăn này cần 0.3kg gạo cho mỗi người.: この料理を作るには~に0.3kgが要る。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X