• n

  ようき - [容器]
  いれもの - [入れ物]
  Đồ đựng bằng nhựa: プラスチックの入れ物
  tất cả hàng hóa sẽ được cho vào đồ đựng và gửi đi: 商品は入れ物にすべてまとめて送られる

  Kỹ thuật

  コンテナ
  ようき - [容器]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X