• exp

  わすれもの - [忘れ物]
  Xin hành khách chú ý không để quên đồ trước khi xuống xe.: 下車される前にお忘れ物のないようにご注意ください。
  Đừng có quên cái gì khi đi đấy nhé.: 出るときは忘れ物しないでください

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X