• n

  せいさんようぐ - [生産用具]
  せいさんきぐ - [生産器具]
  キット
  bộ đồ nghề xếp như mô hình: 模型などの組み立てキット
  bộ đồ nghề tự chế tác của ~: (~の)自作キット
  đồ nghề để đi du lịch: トラベル・キット

  Kỹ thuật

  ツール

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X