• n

  ぐんじゅひん - [軍需品]
  đồ quân dụng dùng cho hải quân: 海軍軍需品
  mua đồ quân dụng: 軍需品の購入
  sản xuất đồ quân dụng: 軍需品の生産

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X