• n

  てっせいひん - [鉄製品]
  sản phẩm công nghiệp nặng như là đồ sắt: 鉄製品などの重工業製品
  てっき - [鉄器] - [THIẾT KHÍ]
  sản xuất đồ sắt: 鉄器生産
  thợ rèn,người chế tạo đồ sắt: 鉄器製造業者

  Kỹ thuật

  アイアン

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X