• n

  おきもの - [置物]
  Phòng của cô ấy đầy những đồ trang trí.: 彼女の部屋は置物でいっぱいだ。
  おかざり - [お飾り]
  đồ trang trí trên cửa: 戸口の上部にある(飾り)
  trông như bông hồng trang trí: バラの花(飾り)のように見える
  trang trí của mình cho lễ hội: お祭り気分の飾り

  Kỹ thuật

  オーナメント

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X