• adj

  きんとう - [均等]
  sử dụng đều (đồng đều) hai ngôn ngữ: 均等2言語使用
  tạo cơ hội gì đó cân bằng (đồng đều, công bằng) cho ~: ...に均等な~の機会を与える
  cắt cái gì thành cỡ đồng đều (đều) nhau: ~を均等なサイズに切る
  trong điều kiện đồng đều (công bằng): 均等な条件の下で
  きんしつ - [均質]
  nhóm không đồng đều về...: ~の不均質なグループ
  nguồn nhân lực đồng đều: 均質な人材
  きんいつ - [均一]
  kích cỡ đồng đều như nhau: 大きさが均一である
  いちよう - [一様]
  kích cỡ không đồng đều: サイズが一様でない

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X