• n

  へいや - [平野]
  Đồng bằng Kanto: 関東平野
  Đồng bằng duyên hải: 海岸平野
  へいち - [平地]
  はら - [原]

  Kỹ thuật

  デルタちたい - [デルタ地帯]
  Category: 農業

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X