• n

  きょうかん - [共感]
  Thiếu sự đồng tình: 共感の欠如
  Sự đồng tình giữa những người đàn ông: 男同士の共感
  あいづち - [相鎚] - [TƯƠNG *]
  あいづち - [相槌]
  あわれむ - [哀れむ]
  きょうかん - [共感する]
  đồng tình với chủ trương của anh ta: 彼の主張に共感する
  くむ - [汲む]
  どうじょう - [同情する]
  Tôi đồng tình với cậu trong sự việc này: その件に関しては君に同情している。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X