• n

  こうか - [硬貨]
  きんせん - [金銭]
  かへい - [貨幣]
  đồng tiền chỉ định (trong hợp đồng): 指定貨幣
  đồng tiền cổ nhất từ trước đến nay: 今までの中で最古の貨幣
  đồng tiền hợp pháp: 法的貨幣
  かね - [金]
  những đồng tiền kiếm được dễ dàng thì cũng sẽ ra đi nhanh chóng: 容易に手に入れた金は容易に出ていく

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X