• n

  こうかん - [交換]
  こうかん - [交換する]
  đổi chác một sản phẩm lấy một sản phẩm khác: ある商品を別の商品と交換する
  チェンジする
  ばーたーとりひき - [バーター取引]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X