• v

  かいめい - [改名する]
  tên ban nhạc được lấy theo tên trưởng nhóm và đã đổi (tên) sau một vài năm: バンド名はリーダーにちなんで付けられたが、数年後に改名された
  đổi tên từ cái gì thành cái gì: ~から...に改名する
  thủ tục đổi tên: 改名手続き
  かいしょう - [改称] - [CẢI XƯNG]
  đổi tên công ty: 社名を改称する

  Tin học

  リネーム

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X