• v

  たすける - [助ける]
  たび - [度]
  やく - [約]
  わたる - [渡る]

  Kỹ thuật

  デグリー

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X