• Kỹ thuật

    ねじりごうせい - [ねじり剛性]
    ねじりこわさ - [ねじり剛さ]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X