• Kỹ thuật

  せいど - [精度]
  かくど - [確度]
  せいかくさ - [正確さ]

  Tin học

  せいかく - [正確]
  せいかくさ - [正確さ]
  せいかくど - [正確度]
  せいど - [精度]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X