• Tin học

  かいぞうど - [解像度]
  ぶんかいのう - [分解能]
  レゾリューション

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X