• n

  こうたく - [光沢]
  きど - [輝度]
  độ sáng của quang phổ: スペクトル放射輝度
  độ sáng của ngọn lửa: フレーム輝度
  độ sáng của bề mặt được quan sát: 観測される表面輝度
  độ sáng tối đa: 最大輝度
  độ sáng trung bình: 平均輝度

  Kỹ thuật

  あかるさ - [明るさ]
  こうど - [光度]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X