• n

  ひとり - [独り]
  どく - [独]
  どく - [毒]
  Thuốc độc chỉ là thuốc độc dù cho nó được đựng trong cốc vàng: 金の杯に入っていても毒は毒。
  がいどく - [害毒] - [HẠI ĐỘC]
  gây độc hại cho xã hội: 社会に害毒を流す
  ゆうどく - [有毒]
  khói độc: 有毒な煙

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X