• adj

  どくだんでやる - [独断でやる]
  どくだんてき - [独断的]
  せんおう - [専横]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X