• n

  がいどく - [害毒] - [HẠI ĐỘC]
  gây độc hại cho xã hội: 社会に害毒を流す
  どく - [毒]
  quyển sách này độc hại đối với trẻ em: この本は子供に毒
  どくがい - [毒害]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X