• adj

  ぼっこうしょう - [没交渉] - [MỘT GIAO THIỆP]
  どくりつ - [独立]
  mặt trận thống nhất dân tộc vì 1 Campuchia độc lập, trung lập, hòa bình và hợp tác: 独立・中立・平和・協力のカンボジアのための民族統一戦線
  Texas đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử nước Mỹ. Nó tuyên bố độc lập khỏi Mexico năm 1836 và sáp nhập vào Mỹ 9 năm sau đó và trở thành
  インディペンデント
  làm một bộ phim độc lập: インディペンデント映画を作る
  じりつ - [自立する]
  どくりつ - [独立する]
  trên thế giới có nhiều nước đã độc lập: 世界中で多くの国が独立した

  Tin học

  スタンドアローン
  スタンドアロン
  どくりつ - [独立]
  どくりつな - [独立な]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X