• n

  どくせんけん - [独占権]
  どくせん - [独占]
  giành độc quyền bạo lực hợp pháp: 合法的な暴力の独占
  độc chiếm đường dây điện thoại trong thành phố: 市内電話回線の独占
  はいたてき - [排他的]
  Từ khi họ trở thành thành viên trong nhóm độc quyền, bạn bè của họ bị mất dần: ある排他的なグループのメンバーになってから、彼らは友達が少なくなっていった

  Tin học

  せんゆう - [占有]
  どくだんてきに - [独断的に]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X