• adj

  ゆにゅうどくせん - [輸入独占]

  Kinh tế

  ゆしゅつどくせん - [輸出独占]
  Category: 対外貿易

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X