• v

  ささえる - [支える]
  かぶる - [被る]
  đội mũ rơm: 麦藁帽子を被る
  チーム
  はん - [班]

  Kỹ thuật

  クルー

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X