• n

  じえいたい - [自衛隊]
  Mở ra một con đường để đội tự vệ can thiệp hơn nữa tới các hoạt động ở nước ngoài: 国外での活動に自衛隊がさらに関与する道を開く
  làm rõ ràng sự can thiệp của đội tự vệ tới các hoạt động như vậy: どのような活動に自衛隊が関与するのか明確にする

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X