• v

  どうくつ - [洞窟]
  あれる - [荒れる]
  Những người ngư dân vẫn phải ra biển dù biển động.: 漁師は海が荒れても出かけなければならない。
  ほら - [洞]

  Tin học

  ダイナミック
  どうてき - [動的]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X