• exp

  ないねんきかん - [内燃機関]
  Pit-tông của động cơ đốt trong: 内燃機関のピストン
  Sự phát minh ra động cơ đốt trong đã dẫn tới sự xuất hiện của xe ô tô: 内燃機関の発明によって自動車が登場した

  Kỹ thuật

  インタナルコンバッションエンジン
  ないねんきかん - [内燃機関]
  Explanation: 機関本体の内部で燃料を燃焼させる原動機のこと。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X