• n, exp

    きせい - [寄生]
    sinh vật kí sinh bên ngoài: 外部寄生

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X