• adv

  ふと - [不図]
  ふいに - [不意に]
  đột nhiên có người đến: 不意に人が来た
  にわかに - [俄に]
  とつぜん - [突然]
  ôtô đột nhiên dừng lại: 車は突然止まった
  đột nhiên vứt đi: 突然捨てられる
  đột nhiên, trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ: 突然、ある[一つの]考えが頭に浮かんだ。
  bỗng nhiên (đột nhiên), trời tối sầm lại: 突然、空が暗くなった。
  đột nhiên cười ồ lên: 突然に笑いを出した
  とつじょ - [突如]
  Vấn đề bất ngờ/đột nhiên ập tới và không biết giải quyết như thế nào: 彼は突如、いかに問題を解決すべきかについて啓示を受けた
  たちまち - [忽ち]
  さっと
  ぐうぜん - [偶然に]
  きゅうに - [急に]
  đột nhiên trời mưa xuống: 急に雨が降り出す
  がくんと
  ぐうぜん - [偶然]
  ふい - [不意]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X