• Kỹ thuật

  あなぬき - [穴抜き]
  パンチ
  ピンク
  ポンチ

  Tin học

  せんこう - [穿孔]
  せんこうそうち - [穿孔装置]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X