• n, exp

  けんぱき - [検波器] - [KIỂM BA KHÍ]
  Dụng cụ đo sóng ống điện hai cực: ダイオード検波器
  Dụng cụ đo sóng quang học: 光学検波器
  Dụng cụ đo sóng khoáng thạch: 鉱石検波器
  Dụng cụ đo sóng tỷ lệ: 比検波器

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X