• exp

    としご - [年子] - [NIÊN TỬ]
    Chúng là anh em sinh cùng năm đấy.: あの兄弟は年子だ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X