• n

  イエスキリスト
  Anh ấy trích dẫn lời của Đức chúa Giêsu không biết bao lần.: 彼はイエス・キリストの言葉を何度も引用した
  Đức chúa Giêsu được coi là đấng cứu thế: イエス・キリストを自らの救世主として受け入れる
  Nhà vận động theo Đức chúa Giêsu: イエスキリスト運動家

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X