• v

  とまる - [止まる]
  たてる - [立てる]
  Dựng đứng quả trứng.: 卵を立てる
  たつ - [立つ]
  tôi đã xem phim đứng: 立ち見で映画を見た
  tôi ngủ đứng: 立ったまま眠った
  きりつ - [起立する]
  đứng dậy biểu thị sự tôn kính: 敬意を表して起立する
  đứng dậy bỏ phiếu: 起立で表決する
  khi đang đứng dậy: 起立時に
  đứng dậy một cách khó khăn (khó đứng lên): 起立困難
  đang trong tư thế đứng dậy: 起立位で
  tự hào đứng lên (đứng dậy): 敬意を表して起立する
  đứng phắt dậy: 一斉に起立する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X