• v

  たちあがる - [立ち上がる]
  đứng lên từ sự hoang tàn trong chiến tranh.: 〔国が〕 戦争の廃墟の中から立ち上がる
  たかめる - [高める]
  きりつする - [起立する]
  tự hào đứng lên: 敬意を表して起立する
  đứng phắt lên: 一斉に起立する
  おきあがる - [起き上がる]
  Đứa trẻ đứng lên hòn đá và bị ngã xuống nhưng lại ngay lập tức đứng lên.: その子は石につまずいて転んだが直ぐに起き上がった。
  きりつ - [起立]
  đứng lên để biểu thị lòng tôn kính: 敬意を表して起立する
  đứng lên bỏ phiếu: 起立で表決する
  khi đang đứng lên: 起立時に
  đứng lên khó khăn (khó đứng lên): 起立困難
  đang trong tư thế đứng lên: 起立位で

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X