• v

  ちっそく - [窒息]
  くもんする - [苦悶する]
  きぜつする - [気絶する]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X