• Tin học

  ふごうぶんかつたげんせつぞく - [符号分割多元接続]
  ふごうぶんかつたげんせつぞくほうしき - [符号分割多元接続方式]
  ふごうぶんかつたじゅう - [符号分割多重]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X