• v

  じさん - [持参する]
  けいたい - [携帯する]
  Hiện nay máy tính được làm rất nhỏ gọn nên chúng ta có thể mang theo (đem theo, cầm theo) như mặc quần áo vậy: 今やコンピュータは非常に小型化し、まるで服を着るように携帯することができる
  Để được mang theo (đem theo, cầm theo) súng, họ phải làm thủ tục nộp đơn xin phép: 銃を合法的に携帯するには許可証の出願手続きを完

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X