• n

    おあいにくさま - [お生憎様]
    Chán quá nhỉ/ Không may nhỉ/ Tiếc quá nhỉ/ Đen quá nhỉ: それはお気の毒!/ 不運だったね!/ 残念だったね!/ おあいにくさま!

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X