• adj

  くろい - [黒い]
  Chính trị gia đó bị bao quanh bởi những tin đồn đen tối.: あの政治家にはとかく黒い噂がついてまわる。
  くらい - [暗い]
  đen tối về luật pháp: 法律に暗い
  あんこく - [暗黒]
  những đám mây đen tối (u ám): 暗黒雲
  ngôn ngữ đen tối: 暗黒街の言葉

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X