• n, exp

  がいゆう - [外遊] - [NGOẠi DU]
  việc chuẩn bị cho chuyến đi công tác ra nước ngoài được làm một cách đơn giản: (人)の公務による外遊の準備を容易にする
  thanh toán tiền dưới dạng kinh phí đ công tác ra nước ngoài: (人)の外遊経費として支出される
  chuyến đi du lịch ra nước ngoài lần đầu tiên: 初の外遊先

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X