• v

  つっこむ - [突っ込む]
  đi sâu phân tích: 突っ込んで分析する
  đi sâu điều tra: 突っ込んで調べる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X