• exp

  ずいこうする - [随行する]
  たずさえる - [携える]
  ついずい - [追随する]
  đi theo xu hướng toàn cầu về ~: ~世界的動向に追随する
  đi theo chiều hướng hiện tại: 現状に追随する
  つたう - [伝う]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X