• exp

  がいさんする - [概算する]
  すいていする - [推定する]
  người ta ước tính rằng...: 推定によれば...
  とる - [取る]

  Kỹ thuật

  すいてい - [推定]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X