• v

  しめる - [湿る]
  うるむ - [潤む]
  Mắt cô ấy ướt đẫm lệ: 彼女の目は涙で潤んでいた.
  ぬれる - [濡れる]
  tay ướt dễ bị điện giật: 濡れる手は感電しやすい

  Kỹ thuật

  ウエット

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X