• adj

  あいよう - [愛用]
  Đây là chiếc bút tôi ưa dùng: それは愛用なペンだ
  Cô ấy thường mang theo quyển từ điển mà cô ấy ưa dùng: 彼女は愛用な辞書を持っている
  Chiếc cặp ưa dùng: 愛用のかばん
  Cái gậy ông tôi ưa dùng: おじいちゃん愛用の杖
  あいよう - [愛用する]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X