• n

  ゆうたい - [優待]
  インセンティブ
  ưu đãi đối với những người đầu tư vào bất động sản: 不動産投資へインセンティブを付与する
  tiến hành đầu tư vốn dựa trên cơ chế khuyến khích, ưu đãi: インセンティブ機構に基づく資本注入を行う
  tăng cường ưu đãi về...: ~のインセンティブを強化する
  tăng thêm ưu đãi đối với...: ~に(への)インセンティブの付与を促す

  Kinh tế

  とっけい - [特恵]
  Category: 対外貿易
  ゆうぐう - [優遇]
  Category: 対外貿易
  しょうれい - [奨励] 

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X