• n

  けんりょく - [権力]
  ききめ - [利き目]
  thuốc có ảnh hưởng nhanh: 利き目の早い薬
  ききめ - [効き目]
  えいきょう - [影響]
  Do ảnh hưởng của ông ấy mà tôi trở nên có hứng thú với ngành khảo cổ học.: 私は彼の影響で考古学に興味を持つようになった。
  インパクト
  phân tích ảnh hưởng: インパクト解析
  làm dịu đi những ảnh hưởng của sự biến động thị trường: 市場変動のインパクトを和らげる
  えいきょう - [影響する]
  chế độ dinh dưỡng của mẹ có ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi: 母体の栄養は、胎児の発達に影響する
  ảnh hưởng đến khả năng: ~の可能性に影響する
  ảnh hưởng đến sự thành công của ~: ~の成功に影響する
  ảnh hưởng tới giá cả của ~: ~の値段に影響する
  ảnh hưởng tới nhân dân của ~ quốc gia: _カ国の国民に影響す
  えいきょうをあたえる - [影響を与える]
  ảnh hưởng tới cái gì: ~に影響を与える
  がい - [害する]
  Gây thiệt hại (ảnh hưởng) đến lợi ích của người tiêu dùng nói chung: 一般消費者の利益を害する
  かんけい - [関係する]
  さまたげる - [妨げる]
  ảnh hưởng đến việc học của người khác: 人の勉強を妨げな
  さよう - [作用する]
  ảnh hưởng tới...: ...に作用する

  Kinh tế

  えいきょう - [影響]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X