• adj, exp

    インタラクティブ
    làm cho các trang web kết nối lẫn nhau (link với nhau): ホームページをよりインタラクティブにする

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X